Menu:

Elementene på en webside


En webside har flere elementer. Hovedelementene på siden er som regel:

Eksempel på dette ser du under

Vi skal se litt nærmere på hver av disse elementene.

Logo

Dette feltet forteller hvem avsenderen av siden er. Man kan ha firmanavnet eller organisasjonsnavnet bare som tekst, eller med et mer forseggjort design.

Den vanlige plasseringen for logoen er øverst til venstre på siden.

Meny

Menyen på siden forteller brukeren hvilken informasjon som finnes på nettstedet. Menyen bør derfor inneholde produktbetegnelser (hvis websiden skal selge eller markedsføre produkter) eller stikkord for informasjonen (hvis websiden skal formidle informasjon).

Den vanlige plasseringen av menyen er horisontalt i toppen av siden, under logoen, og/eller vertikalt i venstre marg.

Ekspert-tips: Mange punkter i menyen er greit

Det gjør ikke noe om det er mange punkter i menyen. Tvert imot er dette bare en fordel, fordi det gjør det mer sannsynlig at en bruker som kommer til siden skal finne akkurat det innholdet han er ute etter.

Før trodde man at det var viktig å ha få punkter i menyen. Nyere forskning har imidlertid vist at dette er feil.

Menyen kan være såkalt "statisk", altså at den er lik på alle sider, eller den kan være såkalt "dynamisk", altså at den forandrer seg fra side til side.

Det er vanlig at det finnes en såkalt "global meny" med hovedpunkter, og at denne er statisk lik på alle sider. I tillegg kan man eventuelt ha dynamiske undermenyer, som forandrer seg avhengig av hvilken del av nettstedet man er på.

Man kan også ha en såkalt "ekspanderende meny", som viser underpunktene på den delen av siden man er i som del av hovedmenyen. Slike menyer er gjerne spesielt enkle for brukeren å betjene:Innhold

Innholdet på siden er det som står til høyre for venstremenyen og under logofelt og eventuell toppmeny.

Innholdsfeltet er der man har plass til å skrive inn den informasjonen som skal være på siden.

Brukerne forventer at når man klikker på et punkt i menyen, så får man en annen side, der det er nytt innhold i innholdsfeltet.

Innholdsfeltet kan bestå av en enkelt spalte, eller av flere spalter.

Ekspert-tips: "Kjedelig" er ofte bra!

Når du plasserer logoen, menyen og innholdsfeltet på de stedene på siden der hvor det er vanlig å plassere slike elementer, gjør du det enklere for brukeren å betjene sidene dine. Vi kaller dette å "følge konvensjoner".

Det er mange som har eksperimentert med kreative og annerledes måter å utforme elementer på websiden. Resultatet har imidlertid ofte vært at brukerne blir forvirret og irriterte, og heller velger en konkurrent i stedet.

Bedrifter som jobber bevisst med bestepraksis på web, passer derfor ofte på å følge konvensjoner så mye som mulig. Selv om sidene da tilsynelatende blir mer "kjedelige", så gir de også bedriften mer salg, bedre markedsføringseffekt og mer effektiv informasjonsformidling.

I tillegg til hovedelementene, logo, meny og innholdsfelt, anbefaler vi gjerne at man har med en såkalt "kolofon", det vil si et felt med navn, adresse, e-post og telefon til avsender, eller lenker til sider hvor slik informasjon finnes. Du ser et eksempel på en slik kolofon under:


En slik kolofon gjør det veldig enkelt for bruker å kontakte deg hvis han har behov for det.Gå videre: Planlegg din webside
Eller: Gå tilbake til oversikten