Menu:

Bygg strukturen på din webside


Du har nå bestemt deg for hva slags nettsted du skal lage, og du har kanskje også allerede kjøpt deg et domene og webhotell. Nå er tiden inne til å lage strukturen på nettstedet ditt.

Å lage strukturen går ut på å tenke gjennom hvilke kategorier du skal ha på websidene dine, hva menypunktene skal hete og hva slags innhold det skal være på de forskjellige sidene. I profesjonell sammenheng kalles dette å lage "informasjonsarkitektur" (= definere hvilke sider og seksjoner man skal ha) og "wireframes" (oversikt over hvilket innhold som skal inn på de forskjellige typene sider).

Når man har et enklere nettsted, er denne jobben ikke alt for omfattende. Men du må altså tenke gjennom hvilke sider du skal ha og hva de enkelte seksjonene skal hete, og hva slags innhold du skal ha.

Definere sider og seksjoner ("Informasjonsarkitektur")

Man begynner med en enkel liste over den informasjonen man skal ha på sidene.

Skal du lage en markedsføringsside for dine gårdsprodukter, kan listen for eksempel se slik ut:

Forside
Produkter
     Eplesaft
     Eplegele
     Eplemos
Om oss
Kontakt

Du kan da i teorien ha en hovedmeny som kun består av fire punkter:

Forside
Produkter
Om Oss
Kontakt

Ulempen med en slik hovedmeny, er imidlertid at man ikke kan se i hovedmenyen hvilke produkter du selger. Skal man drive salg eller markedsføring, er det en stor fordel å ha produktene direkte i hovedmenyen, både fordi brukerne enkelt ser hvilke produkter du tilbyr, og fordi det gjør det mer sannsynlig at din side skal komme opp om noen søker etter dine produkter på Google. Konkrete produktnavn i hovedmenyen kan ofte øke både salg og markedsføringseffekt målbart.

Ekspert-tips: Bruk produktbetegnelser i menyen

Google vekter forekomster av ord på websiden din forskjellig. Ord i linker og menyer regnes som viktigere enn ord i vanlig tekst. Hvis du ønsker å komme opp på Google når noen søker etter "Eplesaft", er det derfor lurt å bruke ordet "Eplesaft" i menyen.

Selger du produkter eller tjenester, bør altså menypunktene dine være ord som de som vil kjøpe dine produkter kan tenkes å søke på.

Man kan derfor vurdere om man skal lage en meny som ser slik ut:

Forside
Produkter:
Eplesaft
Eplegele
Eplemos
Om oss
Kontakt

Eller til og med slik:

Forside
Eplesaft
Eplegele
Eplemos
Om oss
Kontakt

En profesjonell informasjonsarkitekt vil imidlertid ofte reagere på dette, fordi han vil påpeke at "Eplesaft" og "Kontakt" ikke er logisk sidestilte emner. Det ene er en produktbetegnelse, og det andre er noe som brukeren kan tenkes å ville gjøre - det er to helt forskjellige ting.

Hvis man plages av dette, kan man splitte opp innholdet i en vertikal og en horisontal meny, der punktene som går på informasjon om gården og kontakt plasseres horisontalt i toppen og produktene plasseres vertikalt i venstre marg.

Menyen vil da bli slik:

                                                  Om oss   Kontakt
Forside
Eplesaft
Eplegele
Eplemos

Syns man det ser rart ut med punktet "Forside" eller "Hjem" blant produktene, kan man eventuelt bare gjøre det slik at man kommer tilbake til forsiden når man klikker på logoen som typisk plasseres øverst til venstre på siden.

Strukturen vil da se slik ut:

<<<< logo >>>>                        Om oss    Kontakt

Eplesaft
Eplegele
Eplemos

Dette er også i tråd med etablert beste praksis på web.

Innholdsoversikter og innholdsmaler ("Wireframes")

I tillegg til en oversikt over hvilke sider som skal finnes, må man ha en følelse av hvilket innhold som skal inn på hvilke sider.

Spørsmål å stille seg i eksempelet over, vil da for eksempel bli:

Vi ser her at tre av sidene egentlig er like. Sidene "Eplesaft", "Eplegele" og "Eplemos" skal alle markedsføre produkter - forskjellen er bare at det er tre forskjellige produkter. Dette gir grunnlag for å lage en innholdsmal, en "wireframe", for produktpresentasjonssidene.

En wireframe eller innholdsmal for produktsidene kan for eksempel være slik:

Alle produktpresentasjoner på min webside skal inneholde følgende:

  • Overskrift = Navnet på produktet
  • Bilde av produktet
  • Tekst som forteller litt om produktet
  • Informasjon om pris
  • Informasjon om hvordan man kan bestille

Utfra denne malen kan man så enkelt lage presentasjoner av så mange produkter som man vil, og alle sidene vil bli konsekvente og inneholde riktig informasjon.

Oppgave:

Bestem hvilke menypunkter du skal ha på websiden din, og hvilket innhold som skal inn på hvilke sider.

(Du kan alltid gjøre endringer senere, men det lønner seg å ha en viss ide om dette før du begynner å lage sidene.)Gå videre: Lag dine websider
Eller: Gå tilbake til oversikten