Menu:

Overfør websider til internett


Du er nå klar til å legge dine websider på internett.

Før du starter, bruk sjekklisten under for å kontrollere at du har alt du trenger:

Når dette er i orden, er du klar for å legge websidene dine på internett. Hvis du ønsker, kan du godt skrive ut denne siden og ha den foran deg mens du arbeider.

Slik gjør du:

1. Start programmet Smart FTP ved å velge "Programmer" / "Smart FTP Client" / "Smart FTP Client" fra Start-menyen på PC'en din, eller ved å dobbeltklikke på dette ikonet på skrivebordet:

2. Ettersom du bruker programmet som privatperson og som del av Web For Alle, trenger du ikke å kjøpe en betalt versjon. Du kan derfor bare velge gratis versjon ved å klikke på den nederste knappen, slik figuren viser:

3. Programmet vil nå starte, og du får opp et vindu som ser slik ut:

4. Fyll ut den øverste linjen med din påloggingsinformasjon (se bilde under), og trykk så enter på tastaturet:

5. Hvis pålogging er korrekt får du nå opp et vindu som tilsvarer dette:

6. Dobbeltklikk på mappen www (se bildet under) for å åpne denne:

(NB! Hvis du ikke har bestilt domene gjennom Web For Alle, kan det hende at din mappe ikke heter www, men "web" eller noe annet. Det er helt i orden. Bare åpne mapper inntil du ser en fil som heter "index.html" i det feltet der mappen www står på figuren over.)

7. Kontroller at du er på riktig sted ved at du ser filen "index.html" (du kan scrolle nedover for å sjekke filene i mappen):

Husk at filen "index.html" er oppstartsfilen som kommer opp når man bare skriver inn domenenavnet i en nettleser. Når du laster opp din egen fil som heter "index.html" vil den nåværende filen bli overskrevet. Dobbeltsjekk at din egen forside heter "index.html".

8. Klikk der pilen viser for å åpne visning av lokale filer:

9. For å gjøre programmet litt enklere å arbeide på, kan du nå tilpasse rutene som følger: (Dette behøver du kun å gjøre første gang - senere kommer programmet opp slik du har stilt det inn.)

10. Du har nå fått et oppsett som gjør det enkelt å flytte filer frem og tilbake mellom webserver og din egen PC:

11. Velg hovedmappen for websidene dine der pilen på figuren under angir, og kontroller at filene og mappene som skal til web kommer opp i feltet ved siden av:

12. Merk av alle filene i feltet der figuren viser. (Dette kan gjøres ved å klikke på filene og mappene en etter en mens du holder nede Ctrl-tasten, eller ved at du plasserer markøren inne i feltet og trykker Ctrl + A på tastaturet.)

13. Klikk så på pilen i midten slik figuren viser for å overføre websidene dine til internett:

14. Vent mens overføringen pågår.

15. Du kan nå kontrollere at alle filene og mappene ligger på web ved scrolle opp og ned i feltet som vises på figuren:

Oppgave:

Overfør dine websider til internett slik oppskriften over angir. (Hvis du har en annen FTP-klient enn Smart FTP installert på din PC, kan du i stedet bruke denne til å overføre websidene dine til internett.)

Gratulerer! Websidene dine ligger nå på internett!

For å laste opp endringer du gjør senere, kan du overføre bare en og en fil av gangen, eller du kan overføre alle filer fra ditt lokale "speil" på en gang.

Ekspert-tips:

For å forsikre deg om at du ikke glemmer nødvendige filer når du laster opp, er det mange profesjonelle webmastre som alltid laster opp hele "speilet" på en gang når en endring gjøres. Dette krever imidlertid at du passer på at det ikke er gjort feil i noen av de filene du laster opp. Nye filer overskriver alltid gamle filer med samme navn.

Hvis du vil forsikre deg mot slike feil, kan du gjøre det til en vane å alltid laste ned alle filer fra webserver til en midlertidig mappe når du laster opp "speilet" på nytt. Du kan eventuelt slette denne sikkerhetskopien når du har kontrollert at den nye versjonen av sidene fungerer som den skal.

I neste del av Web For Alle skal vi se på hvordan du kan sjekke sidene dine på web og rette eventuelle feil.Gå videre: Testing og feilretting
Eller: Gå tilbake til oversikten