Menu:

Verktøy for statistikk


Når du driver dine sider, er det veldig nyttig å se hvor mange besøkende du har, hvilke sider som blir mest besøkt, hvor brukerne dine kommer fra og til og med hvem som er på sidene dine.

Det verktøyet du trenger for å få dette til, er et statistikkverktøy.

I Web For Alle benytter vi statistikken til StatCounter. Under finner du oppskriften for å opprette og installere statistikk på dine websider. (Det kan lønne seg å skrive ut denne siden slik at du har den foran deg mens du arbeider.)

1. Klikk her for å gå til StatCounter.

2. Klikk der figuren under viser for å starte registreringen.3. Du kommer nå til en ny side. Fyll ut denne, og klikk så på "Register my account". (Husk å krysse av i den lille boksen for at du aksepterer vilkårene også.)4. Ditt prosjekt er nå registrert. Klikk på den blå pilen på siden for å gå videre, slik figuren under viser:5. Du kommer nå til en side der du må velge hva slags prosjekt du skal lage. Bare la radioknappen være krysset av slik den står, og klikk kun "Next" for å komme videre slik figuren viser:6. Du kommer nå til en side der flere ting bør fylles ut. Dette skal stå i feltene:

Website Title = Navnet på din webside (for eksempel "Mitt Firma AS")
Website URL = Webadressen på din webside (for eksempel "www.mittfirma.no")
Category = Kategori. Velg den kategorien fra listen som passer best på din side (for eksempel "Business")
Minimum Visit Length = Hvor lenge brukeren kan være borte fra siden før man regner det som et nytt besøk når han kommer inn igjen. 20 eller 30 minutter er vanlig.
Log Size = Størrelsen på loggen ditt prosjekt har. Så lenge du bruker gratisversjonen av statistikken, kan denne ikke settes over 500.
IP Blocking = Her kan du fylle ut din egen IP-adresse hvis du ikke ønsker at denne skal regnes med i statistikken. (NB! Kan ikke brukes hvis du sitter hjemme og surfer - bare firmaer med egen IP-adresse kan benytte denne. Vi anbefaler ikke at den brukes i første omgang.)
Public Stats = Her kan du krysse av hvis du ønsker at alle skal kunne klikke seg inn på statistikken din fra sidene dine. NB! Vi anbefaler ikke å krysse av denne.7. Du er nå straks ferdig med å lage din statistikk-kode. Du kommer til en ny side, og skal bare klikke på den blå pilen for å gå videre:8. Du kommer nå til en side hvor du kan velge hvordan telleren skal se ut på din side. Vi anbefaler deg å krysse av slik figuren under viser, for å velge en usynlig teller. (Ønsker du i stedet en synlig teller, kan du velge et annet alternativ på denne siden.)9. Du kommer nå til en ny side, der amerikanske AOL-brukere kan velge en spesiell innstilling. Dette gjelder ikke deg, så du trenger bare å klikke på knappen "Next" for å gå videre, slik figuren under viser.10. Registreringen er nå ferdig, og din kode er laget. Merk av all koden som står i der rammen på figuren under viser, og kopier denne koden. (Du har også fått en e-post med koden tilsendt til den e-post adressen du oppgav, så du kan også finne igjen koden senere.)11. Koden du har kopiert skal nå limes inn i din HTML-side. Du må derfor starte First Page 2006, deretter åpne en HTML-side og lime inn koden slik figuren viser:12. Åpne hver og en av dine HTML-sider, og lim inn koden på samme måten som i punkt 11. (Det er samme kode som skal limes inn på alle sider.)

13. Lagre HTML-sidene dine, og last dem opp på webserver igjen. Husk å overskrive de versjonene som allerede ligger på web med de nye versjonene, slik at det er sidene med teller som blir liggende ute.

Sjekk statistikken din

Så snart statistikken din er installert, kan du begynne å sjekke hva som skjer på sidene dine. Hvis du ikke har svært mange besøkende, kan det likevel lønne seg å vente noen dager eller til og med et par uker før du går inn og sjekker tallene dine.

Du sjekker din statistikk på denne måten:

1. Start nettleseren din.

2. Gå til StatCounter.

3. Logg deg på ved å skrive inn brukernavn og passord der figuren under viser:(Hvis du krysser av der det står "remember me", husker siden deg til neste gang, slik at du ikke behøver å logge på igjen.)

4. Du får nå en liste med dine prosjekter. Antagelig står det bare ett prosjekt på denne listen (for eksempel "Mitt Firma"). Klikk på dette prosjektet.

Tips: Hvis du driver flere websider, kan du lage flere prosjekter her på samme brukernavn. Du behøver altså ikke registrere deg på nytt for hver gang du lager et nytt domene som du vil ha statistikk til. Du får 500 i gratis loggplass for hvert prosjekt/domene.

5. Du kommer nå inn på det prosjektet du har valgt. I hovedfeltet finner du nå totaltrafikken for de siste dagene. Hvis du vil se på andre tidsintervallet enn siste uke, kan du velge dette det hvor det står "Select date" under figuren.6. I menyen til venstre på StatCounter-siden, kan du nå velge mellom en rekke tall å se på.Dette betyr de forskjellige kategoriene:

Summary = Totaloversikten (den siden som er vist i figuren over).
Popular pages = Mest populære sider, dvs de sidene som er mest besøkt.
Entry Pages = Inngangssider. De sidene der flest brukere har kommet inn til sidene.
Exit Pages = Utgangssider. De sidene der flest brukere har gått ut av sidene dine.
Came From = Hvor brukerne kommer fra. Her ser du de sidene som lenker til dine sider, der flest brukere kommer fra.
Keyword Analysis = Nøkkelordsanalyse. Her ser du hva brukere har søkt etter på søkemotorer som har resultatert i besøk på dine sider.
Recent Keyword Activity = Nøkkelordsanalyse (se over) for de siste dagene.
Recent Came From = Hvor brukere er kommet fra i de siste dagene.
Search Engine Wars = Her kan du sammenligne hvor mye trafikk du får fra de forskjellige søkemotorene.
Visitor Paths = Besøksstier. Her kan du se hvilke sider brukerne har klikket på i hvilken rekkefølge.
Vitit Length = Besøkslengde. Her kan du se hvor lenge brukerne har vært inne på sidene.
Returning Visits = Gjenbruk, også kalt "returnerende besøk", altså hvor mange brukere som kommer tilbake til sidene etter at de har vært der før.
Recent Pageload Activity = Hvilke sider som har vært mest populære i det siste.
Recent Visitor Activity = Hvilke brukere som har vært inne på sidene dine i det siste.
Recent Visitor Map = Hvor i verden de nyeste brukerne dine befinner seg.
Country/State/City/ISP = Detaljerte tall for hvor dine brukere befinner seg (ikke alltid presise for Norge)
Browser = Hvilke nettlesere brukerne dine benytter.
System Stats = Hva slags maskiner, operativsystemer og skjermstørrelser brukerne dine benytter.
Lookup IP Address = Her kan du sjekke hvem som eier hvilke IP-adresser (fra besøksloggen)
Download Logs = Last ned logger. Denne kan du bruke hvis du vil laste ned rådataene dine. (Men som regel er det mest effektivt å bare se tallene på web.)

Eksperttips: Kontroller leverandørene

Det er mange som selger annonseplass på web, og som påstår at de skaffer deg så og så mange brukere. Når du har en egen statistikk, kan du alltid kontollere dette selv. Det gjør du ved å velge Came From i statistikken, og se hvor mye trafikk som faktisk har kommet fra hvilke kilder. På denne måten unngår du å betale for annonsering som ikke er effektiv.

Lykke til med dine sider!