Menu:

Verktøy for brukerundersøkelser


Å få tilbakemeldinger fra brukerne er nøkkelen til å oppnå suksess på web. Web er et medium der det er brukeren som bestemmer. Liker ikke brukeren siden din, velger han/hun rett og slett en konkurrent i stedet.

Ved å følge med på hva brukerene dine gjør, liker og foretrekker, sikrer du at websiden din fortsetter å vokse og får suksess.

Du kan følge med på brukerens ønsker og behov på flere måter:

1. Ved å lese statistikken din og se hva brukerne faktisk gjør.
2. Ved å gjennomføre brukertesting, der du observerer hva brukerne dine gjør, og
3. Ved å gjennomføre brukerundersøkelser, der du spør brukerne dine, gjerne elektronisk, om hva de mener.

Under finner du oppskrift på brukertest og verktøy for brukerundersøkelser.

Slik gjennomfører du en brukertest

1. Inviter en person som er i målgruppen for nettstedet ditt, og helst en som du ikke kjenner for godt (gode venner har en tendens til å ville være litt for "snille" i tilbakemeldingene.

2. Sett denne personen foran en PC og ta opp websiden du skal teste.

3. Beskriv et typisk scenario (scenario = en ting som en typisk bruker kan tenkes å ville gjøre på sidene dine), for eksempel "finne oppskriften på hjemmestrikket lusekofte" (hvis du altså driver med strikkeoppskrifter.)

4. Se hva brukeren gjør. Legg spesielt merke til hva brukeren ikke forstår, hvor han klikker feil, hva han ikke legger merke til og så videre.

5. Rett opp de tingene som var vanskelig for brukeren.

Ekspert-tips: 6-8 brukere holder

Er man et større selskap, pleier man gjerne å kjøpe brukertesting som en tjeneste av en ekstern leverandør. De som jobber profesjonelt med å levere slike tjenester (dvs brukertestingsselskapene), sier ofte at det holder å teste 6-8 brukere, selv for et stort og komplekst nettsted.

Grunnen til dette er at selv om mennesker tenker ganske forskjellig, så handler vi relativt likt. Det som én bruker opplever som vanskelig, vil derfor mange andre oppleve som vanskelig også.


Slik gjennomfører du en brukerundersøkelse

For å gjennomføre en brukertest (over), holder det med 6-8 brukere. For en brukerundersøkelse trenger du dermed et langt større antall.

Du kan dermed spare deg selv mye arbeid ved å bruke en online tjeneste der svarene blir registrert automatisk, slik at du slipper å "punche" og telle svarene manuelt.

I Web For Alle anbefaler vi AdvancedSurvey, der du kan gjennomføre en online brukerundersøkelse gratis.

Slik gjør du:

1. Klikk her for å gå til AdvancedSurvey sin nettside.

2. Klikk der figuren under viser for å opprette en gratis konto:3. Fyll ut skjemaet og klikk "sign up". Du behøver bare å fylle ut feltene som har rød stjerne.4. Sjekk din e-post og finn mail fra AdvancedSurvey.

5. Klikk på lenken som er i mailen for å aktivere din konto.

6. Du er nå klar for å lage din første undersøkelse. Klikk der figuren under viser for å opprette en ny undersøkelse:7. Du får nå et skjermbilde der du kan skrive inn velkomsttekst og avslutningstekst for undersøkelsen. (Typiske tekster her er "Takk for at du vil ta denne undersøkelsen. Den består av 10 spørsmål og vil ta ca 2 minutter" som velkomsttekst, og "Takk for at du deltok i undersøkelsen. Dine svar vil påvirke hva vi gjør videre." som avslutning.

Tips: I avslutningen kan du også inkludere en HTML-lenke til en side der du tar imot navn og adresse, hvis du skal trekke gevister blant de som har deltatt. Det blir da ingen binding mellom svarene og navneregistreringen.NB! Ikke kryss av for "public results" nederst på denne siden. Hvis du gjør det, vil alle som tar undersøkelsen få se hva alle andre har svart.

8. Din første undersøkelse er nå åpnet, og er klar for å bli tillagt spørsmål. Klikk der figuren under viser for å legge til første spørsmål:9. Skriv inn spørsmål og svaralternativer. Eksempel på spørsmål kan være "Hvor fornøyd er du med våre websider generelt?", og så kan svaralternativene være "Veldig bra", "bra", "middels", "dårlig" og "veldig dårlig". Du kan godt ha flere eller færre svaralternativer hvis du endrer antallet i ruten og så klikker på "Change # of Choices".Ekspert-tips: Inkluder "vet ikke"

Ofte er det aktuelt å lage spørsmål der svaraltermativene er "ja" og "nei". Husk da at du alltid legger til et tredje alternativ, nemlig "vet ikke".

Det er alltid viktig at du lager svaralternativer for alle tenkelige alternativer, slik at ikke noen brukere blir stående uten å komme videre i undersøkelsen.

Du kan lage så mange spørsmål som du ønsker i undersøkelsen, men de fleste brukere går lei etter mellom 10 og 20 spørsmål.

10. Test din egen undersøkelse ved å klikke på "Surveys" og deretter på "Preview" slik figuren under viser:11. Når du er fornøyd med undersøkelsen, kan du publisere den ved å klikke der figuren under viser. NB! Etter at undersøkelsen er publisert kan du ikke gjøre flere endringer i den. (Dette er for at ingen skal kunne jukse med resultater ved å endre spørsmål etter at svarene er avgitt.)12. For å invitere deltagere til å ta undersøkelsen, klikker du på "Participants":Velg så enten "website" eller "email invitation".

13. Du får nå en side som ser omtrent ut som vist på figuren under. På denne siden finner du et tall (se rammen på figuren):For å ta din undersøkelse, må brukeren gå til forsiden på AdvancedSurvey (www.advancedsurvey.com) og så skrive inn dette nummeret i feltet som er markert på figuren under:For å få brukerne dine til å ta undersøkelsen, må du da skrive om dette på websiden din og lage en lenke, eller sende ut en e-post til brukerne dine og be dem om å ta undersøkelsen.

14. Slik gjør du for å se hva brukerne har svart:

For å se svarene, må du logge deg på AdvancedSurvey og så klikke på denne fanen:Du vil nå få resultatene presentert i en enkel og oversiktlig form.Oppgradering

Hvis du ønsker at brukerne dine ikke skal behøve å gå via AdvancedSurvey-forsiden for å ta undersøkelsen, kan du oppgradere til en betalt konto mens du tar undersøkelsen. I så fall kan du lage en lenke som bare starter selve din undersøkelse, slik at du kan lenke til denne direkte fra din side.

En oppgradert konto koster ca USD 25 (NOK 140) for en måned. På en måned rekker du fint å gjennomføre undersøkelsen. Tips: Opprett undersøkelsen din mens du har en gratis konto, og oppgrader først når du skal invitere deltagere. På den måten får du maksimalt utbytte av en betalt måned.

Lykke til med dine sider!